Markant ökad stress bland tjänstemän

Stressen har ökat markant i arbetslivet i Norrbotten. Det visar en ännu inte publicerad rapport från Tjänstemännens Centralorganisation, TCO.
TCO har jämfört situationen 1991 och 2001, och undersökningen visar att sressen ökat markant. År 2001 var det 50 procent av de anställda som varje vecka upplevde att de var uttröttade i kroppen när de kom hem från arbetet. Motsvarande siffra 1991 var 37 procent. Antalet som uppger att de inte kan koppla av tankarna på arbetet när de är lediga har också ökat markant på 10 år. 43 procent uppger att de har svårt med det idag. 1991 var motsvarande siffra 30 procent.