Sämre ekonomi för energibolag

Kommunala Borås Energi räknar med underskott i verksamheten för detta år. Sammanlagt tror bolaget att underskottet blir cirka 20 miljoner kronor. Enligt budgeten för i år skulle förlusten egentligen bara vara 8 miljoner kronor.
Den dåliga ekonomin sägs bland annat bero på kraftiga prisstegringar på biobränsle och höga arrendekostnader. Trots den ekonomiska situationen säger bolagets ansvariga att det just nu inte är aktuellt med några taxehöjningar.