Låga avgifter i Västerås

Det är billigt att bo i Västerås, i alla fall när det gäller de kommunala avgifterna.
Runt en tredjedel av boendekostnaden för hyres- och bostadsrätter består av olika avgifter för värme, varmvatten, el, renhållning, vatten och avlopp. Var i landet man bor spelar stor roll för hur mycket man får betala, och Västerås finns bland de kommuner i landet där avgifterna är lägst. Det visar en undersökning gjord av bl.a Hyresgästernas Riksförbund och Fastighetsägarna.