Självstyre i Nordirland

En dag efter att Storbritannien upplöste Nordirlands provinsregering beslutade den brittiska regeringen på lördagen att återinföra självstyret i Nordirland.
Därmed får katoliker och protestanter ytterligare sex veckor för att hitta en lösning. Fredsprocessen hamnade i akut kris i förra månaden när ledaren för det största protestantiska partiet David Trimble avgick i protrest mot IRA:s ovilja att lämna ifrån sig sina vapen.