Förläggning misstänkt bas för prostitution

Asylanläggningen i Markaryd kan vara en bas för handel med unga prostuerade kvinnor.
Det misstänker nu den småländska polisen sen en 18-årig rysktalande kvinna som vistats på förläggningen berättat att hon förts till Sverige för att prostituera sig. Kvinnan greps av helt andra skäl, hon hade falska id-handlingar och narkotika på sig. Och vid förhören började hon berätta om prostitutionen och namngav också en man i Malmö som den som organiserat det hela. Mannen har också haft en lägenhet i Markaryd och polisen misstänker nu att förläggningen där fungerat som bas för prostitutionen.