Musikens Hus kan bli billigare än beräknat

Förslaget till ett Musikens Hus i Uppsala går troligen att förändra så att priset för bygget pressas ner från 350 till runt 300 miljoner kronor. Det uppskattar kommunens tjänstemän.
Men det är fortfarande betydligt mycket mer än de 220 miljoner som man hade satt upp som ram från början. Det vinnande förslaget i arkitekttävlignen om en konsert- och kongressanläggning presenterades den 6 juni. Förslaget kallas Uppsalakristallen juryn var mycket nöjd med sitt val. Men att bygga det här huset skulle bli betydligt dyrare än de 220 miljoner som man tidigare satt som ram - Upplandsnytt kunde då berättta att huset uppskattades kosta 350 miljoner att bygga. Reaktionerna på det blev starka, men politikerna hänvisade till att förlsaget säkert skulle gå att förändra, så att det inte blev så dyrt. Och förändringar kommer man att göra - tänkbara lösningar är att ändra på dyra parkeringsutrymmen och byta ut dyrt titan i fasaden mot annat material, men det kostnaden kommer troligen ändå att bli betydligt högre än planerat. I den handling som fullmäktige ska ta ställning till sista september och som ännu bara presenterats för de fyra partier som är med i uppgörelsen om ett musikens hus så räknar man med att huset ska kosta 300 miljoner - 80 miljoner mer än den ursprungliga ramen. Men Mona Askelöf på kommunen, som arbetar med planerna på en konsert- och kongressanläggning menar att man inte får stirra sig blind på investeringskostnaden. Den 30 september ska politikerna i fullmäktige avgöra om de tycker att 300 miljoner är rimligt - de ska då bestämma om tjänstemännen ska fortsätta att arbeta med det här förslaget till konsert- och kongressanläggning eller inte.