Film om dåliga bromsar

Jämför underkända bromsar med godkända.
Svensk bilprovning har gjort en film om hur bromssträckan förändras genom att man har dåliga bromsar. Filmen visar en specialpreparerad bil som dels bromsar med godkända bromsar och dels med underkända. Där den godkända bilen stannar håller den underkända bilen fortfarande en hastighet av 34 km/h. Bilprovningen hoppas att filmen ska öka allmänhetens kännedom om dåliga bromsar. Varje år underkänner bilprovningen 600 000 personbilar på grund av dåliga bromsar.