Attack mot Irak splittrar amerikanska regeringen

Frågan om en attack mot Irak för att störta Saddam Hussein tycks nu splittra även den amerikanska regeringen. Utrikesminister Colin Powell sägs motsätta sig ett anfall om det inte har internationellt stöd.
Colin Powell har legat lågt den senaste tiden när flera av hans regeringskolleger med vicepresident Dick Cheney i spetsen varit ute och propagerat för ett anfall mot Irak. Powells tystnad har tolkats som att han är emot ett nytt krig vid Persiska Viken, och enligt uppgifter i amerikanska medier idag ska utrikesministern internt gjort klart att han motsätter sig ett amerikanskt anfall om det inte har stöd av en internationell koalition och i FN-beslut. Det ligger i linje med Powells försiktiga inställning i tidigare konflikter då han som chef för dom amerikanska militära styrkorna, åtminstone inledningsvis, var tveksam eller motståndare till att driva ur dom irakiska trupperna ur Kuwait i början av 90-talet och USAs engagemang i Somalia 1993. General Anthony Zinni, som också deltog i kriget vid Persiska Viken och på senare år varit Bushregeringen sändebud till Mellanöstern, noterade vid en konferens att han och andra generaler, bland andra just Colin Powell, tillhör motståndarna, medan det är dom som aldrig avfyrat ett vapen som tycks vilja gå ut i krig. Det är fel tid för ett anfall, sa Zinni och tillade, det kommer att göra våra vänner till fiender. President Bush tycks alltså ha en lång väg att gå för att inte bara få omvärlden utan också partivänner och regeringsmedlemmar att ställa sig bakom hans plan och målsättsning att störta Saddam Hussein.
Anders Ask, New York