Karlskronaföretag klarar sig från uppsägningar

Samtidigt som IT-konsulten Cell Network säger upp alla sina anställda i företaget, så är Blekinge undantaget och samtliga 18 anställda i Karlskrona får behålla sina jobb.
Enligt Patrik Hall, som är platschef för Cell telekom i Karlskrona, har man gjort ett regionalt undantag. Det beror på att kontoret i Karlskrona är sund och lönsam. Cell Network har beslutat att säga upp alla anställda och återanställa de med en lägre lön. Koncernen har 850 anställda och det är alltså bara kontoret i Karlskrona som undantas från uppsägningarna.