Marin skola i Fårösund

Det har kommit in två ansökningar till Skolverket gällande start av fristående gymnasieskolor med marin inriktning på Gotland. Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande sagt att man ser positivt på möjligheten att skapa ett marint utbildningscentrum i Fårösund.
Om förslaget går igenom är tanken att man i utbildningen ska bygga historiska båtar, allt från 900-talet till 1900-talet. I september fattar Skolverket beslut om friskolan. Utbildningen kommer att finansieras av statliga bidrag.