Färre sökande till högskolan

Nu har verket för högskoleservice kommit med de senaste siffrorna över höstens ansökningar. Enligt de senaste siffrorna är drygt 500 studenter antagna till utbildningarna vid högskolan på Gotland.
Det är en stor variation mellan populära och mindre populära utbildningar. Enligt Britt-Marie Lennersand på högskolan är lärarutbildningarna de mest populära bland de sökande. IT-ekonomprogrammen fortsätter också att vara eftertraktade. Till Ekologiprogrammet däremot har det varit färre sökande än vad det finns platser. Generellt så fortsätter antalet sökande till högskolan att minska något.