Synskadade slutar skola i förtid

Det är vanligt att unga synskadade slutar skolan i förtid på gymnasie-och högskolenivå eftersom det är svårt att få fram läroböcker för blinda.
Det säger Fredrik Larsson , ordförande i Riksorganisationen Unga Synskadade till Nyheterna. Organisationen har kongress i Mullsjö i helgen. Ett av de problem som synskadade måste hantera är skolan där eleverna får kämpa för att få kurslitteratur och läromedel i blindskrift eller i datorversioner. Fredrik Larsson säger att det vore enkelt att lösa om bokförlagen utnyttjade dom datorskrivna manuskripten till att göra utskrifter för synskadade.