Utfors i akut kris

Bredbandsföretaget Utfors har akuta ekonomiska problem eftersom de banker som lånat ut pengar till företaget fryst alla fortsatta lånemöjligheter. Bolaget har inte klarat av att uppfylla de ekonomiska krav som bankerna ställt, säger Markus Broberg, som är informationschef på Utfors
- Det innebär att vi måste hitta en lösning där vi tillför mer medel än dom vi redan fått från bankerna, säger han. Men hur det ska gå till vill inte Utfors informationschef gå in på. De bedömare Ekot pratat med pekar på två möjligheter för Utfors - antingen får de sälja av delar av bolaget eller be sina redan hårt prövade aktieägare om mera kapital - aktieägare som fått se värdet av sin investering nästan raderas ut - kursaen har fallit med 94% i år. För Utfors är i en akut ekonomisk kris. Andra kvartalet i år gjorde man en förlust på hela 150 miljoner kronor. Och bolagets omfattande bredbandsutbyggnad har gjort att man dras med stora skulder, berättar Håkan Persson som är aktieanalytiker på Aragon och som följer Utfors. Men trots den allvarliga situationen så är informationen från Utfors väldigt knapphändig. Företagets går inte att nå för en intervju om läget i bolaget och informationschefen Markus Broberg vill heller inte svara på frågor om vad som ska hända med Utfors nära 300 anställda i Sverige.