Skavsta särskilt utsatt för smugglare

Skavsta flygplats utanför Nyköping är särskilt utsatt för smugglare, som försöker föra in narkotika i landet. Det menar man på Tullverket. Jonas Karlsson som är sakkunnig där, säger att det här beror på att det kan vara lättare att bli tagen av tullen på landets större flygplatser, och att detta är något som smugglare tar fasta på, och att de därför reser via Skavsta flygplats.

Men personalstyrkan från Tullverket som bevakar flygplatsen har nu fördubblats, något som man hoppas ska kunna hjälpa tullen i kampen mot smugglarna.

Tullverkets beslag 2006 av heroin, opium och ecstacy i landet i stort är större än någonsin, men i Sörmland ska beslagen enligt Tullverket inte ha ändrats nämnvärt.

Tullverket noterar rekord i mängden beslagtagen heroin, opium och ecstacy i resultatet för 2006 i ländet i stort. Beslagtagen amfetamin visar en vikande trend efter fem års uppgång. Även beslagen av cannabis har minskat. Det stora beslag av kokain som gjordes före julhelgen ingår inte i statistiken, eftersom analys fortfarande pågår.

Mängden beslagtagen heroin fram till 22 december var 60 kilo att jämföra med 9 kilo för 2005. Beslagtagen opium uppgick till 39 kilo för 2006 jämfört med 21kilo år 2005. När det gäller ecstacy togs 245 745 tabletter 2006 och 72 700 år 2005. Antalet så kallade falska rohypnol visar även på rekordmängder, 301 400 tabletter för 2006 jämfört med 102 300 för år 2005.

Klara Johansson
klara.johansson@sr.se