Dyrare för handikappade

Funktionshindrade tvingas allt oftare betala för enkla hjälpmedel. Och det är stor skillnad mellan olika kommuner. Det visar en enkät som De Handikappades Riksförbund, DHR, har gjort.
DHR anser att det är ett lagbrott att inte hjälpmedel täcks av högkostnadsskyddet. Förbundet vill därför att länsrätten prövar om landstingen följer Hälso- och Sjukvårdslagen när de tar ut avgifter för hjälpmedel.