Fortkörning

Västernorrland svarar för den största ökningen av antalet fortkörare i landet.
Förra året bötfälldes 80 procent fler fortkörare i länet än 1999, berättar Sundsvalls tidning. Den näst största ökningen svarade Uppsala län för med 24 procent.