Allvarlig brist vid flygolycka i Trosa

Det är omöjligt att avgöra om den pilot, som i början på januari delvis kvadadde ett sportflygplan på Troslanda flygplats i Trosa, var behörig för flygningen. Det uppger Statens haverikommision i en rapport och pekar på en allvarlig brist.
Olyckan inträffade en januari-förmiddag med god sikt och i övrigt gynnsamma väderförhållanden. Piloten skulle bland annat träna landningar och han hade med sig en mer erfaren pilot som passagerare. Efter flera lyckade landningar gjorde piloten en felbedömning och landade före landningsbanans plogade område och hamnade i en snövall. Planet förstördes delvis, men inga personskador uppstod. Allvarlig brist Haverikommisionens rapport pekar på en allvarlig brist i gällande föreskrifter. För att få ta med sig en passagerare måste en pilot ha genomfört minst tre starter och landningar med aktuell flygplanstyp under senaste tremåandersperiod, vilket piloten här inte hade gjort. Därmed saknade han behörighet för flygningen. Ser man däremot passageraren som en besättningsmedlem så var det ok att ta med honom och piloten anses då som behörig, eftersom andra regler då gäller. Haverikommisionen anser att otydligheten i reglerna är olycklig eftersom den medger olika tolkningar av gällande föreskrifter.