Radioaktivt ämne i norsk getmjölk

Getbönderna i norska Valdres och Hallingdal tvingas hälla ut 30 000 liter getmjölk sedan man hittat alltför höga halter av cesium i mjölken.
Det är det radioaktiva ämnet cesium 137 som hittats i mjölken - ett kvardröjande minne efter Tjernobylkatastrofen. Nu får bönderna hämta ner getterna från fjället och sätta getterna på diet för att minska cesiumhalten.