Fritidsområde berör trosabor

Det är många som har synpunkter på Trosa kommuns planer på att bygga ut fritidsområdet Källvik i Trosa södra skärgård.
Flera yttranden från berörda sakägare har kommit till kommunen, som vill utveckla området som är ett viktigt landfäste för fritidsbåtar och övrigt friluftsliv. Trosa kommun vill med en ny detaljplan tydliggöra och möjliggöra fler båtplatser och bryggor och utveckla området. Ett tiotal nya bostäder planeras också.