Svårt för kvinnor att bli brandmän

Under tre dagar provar nu de kvinnor som kvalificerade sig, på yrket som brandman ute på räddingstjänstens övningsfält i Linköping.
Av 90 sökande valdes 17 ut till introduktionskursen. Till skillnad från både polisen och militären lyser kvinnorna med sin frånvaro bland brandmännen. Men trots att de 17 kvinnorna provar på både rökdykning och släckning är det inte säkert att det blir fler kvinnor inom brandmannakåren eftersom det är det de fysiska prestationerna vid testerna som väger tyngst än så länge. Och där är männen bättre. På brandkåren i Linköping finns en kvinna, men Annevi Fredäng är inte brandman utan brandingenjör. Hon menar att fler kvinnor som brandmän skulle förbättra arbetsklimatet men vill inte ha någon positiv särbehandling av kvinnor. Däremot tycker hon att man borde se över antagningskraven.