Boråsskola får kritik

Skolverket riktar skarp kritik mot Borås kommun för sin hantering av en elev på Särlaskolan som under flera år känt sig hotad och kränkt av andra elever.
Fallet anmäldes till Skolverket som håller med anmälaren om att Särlaskolan inte har gjort tillräckligt för flickan. Visserligen gjordes ansatser till stöd, men alldeles för ytligt och sporadiskt tycker Skolverket.