Studentlägenheter prisade

Kerstin Teutsch och Per Dahlin fick på lördagen ta emot Halmstad kommuns arkitekturpris. De fick priset för studentbostäderna på Gamletullsområdet.
Stadsmiljöarkitekt Birgitta Kyrö Mattsson hoppas att kvarteret ska bli en förebild för resten av Gamletullsområdet. - Trots att området är högt exploaterat har man lyckats skapa en ljus och luftig innegård som ansluter till gaturummen runtomkring, säger Kyrö Mattsson till P 4 Radio Halland. - I gaturummen ger rött tegel och varmröda putsfärger kopplingar till Halmstads lokala byggnadshistoria.