Läroböcker för synskadade

Det är vanligt att unga synskadade slutar skolan i förtid på gymnasie-och högskolenivå eftersom det är svårt att få fram läroböcker för blinda.
Det säger Fredrik Larsson , ordförande i Riksorganisationen Unga Synskadade som har kongress i Mullsjö till Nyheterna. Larsson säger att det vore enkelt att lösa om bokförlagen utnyttjade de datorskrivna manuskripten till att göra utskrifter för synskadade.