Småviltjägare bryter mot regler

Jägare av småvilt bröt mot reglerna som råder vid jakt ovanför odlingsgränsen. Det uppdagades då Länsstyrelsen i Västerbottens län gjorde sina bevakningsrundor under förra helgen.
Bland annat fanns jägare som inte hade införselhandlingar, andra jagade utan guide trots att reglerna föreskriver detta i vissa fall. Det är en regel som är ny för i år som säger att utomnordiska jägare ska ha sällskap av en guide.