Förslag om kortare utbildning för domare

Det blivit svårare att rekrytera domare, och på många håll i landet rådet det brist. Ett förslag är att alla jurister i framtiden får möjlighet att söka jobb som domare. Det diskuteras inom den pågående domarutredningen som funderar på att slopa den traditionella fleråriga domarbanan.
”Slopa den långa utbildningen för domare och låt den jurist som vill söka lediga tjänster som domare”. Det är ett förslag som läggs fram i den pågående domarutredningen för att minska bristen på domare i Sverige. Förre justitiekanslern Hans Regner leder domarutredningen: - En väg kan ju vara att man avskaffar den här domarbanan, som inte är så populär längre, och istället rekryterar domare helt på den öppna marknaden för jurister, säger förre justitiekanslern Hans Regner. Lång väg får många att tveka Idag krävs att man tjänstgjort som notarie vid både läns- eller tingsrätt samt kammarrätt- eller hovrätt, och dessutom arbetat som jurist vid en hovrätt ett tag för att bli domare. Processen tar många år efter avslutad juristutbildning, och enligt Hans Regner får det många att tveka. Följden har blivit att det råder brist på domare på många håll i landet. - Man kan väl säga att domarbanan blivit konjunkturkänslig. Är det goda tider på arbetsmarknaden så är tillströmningen sämr, i lågkonjunktur är tillströmningen bättre, säger Hans Regner. utredning har tillsatts Problemet har fått regeringen att tillsätta den så kallade domarutredningen. Nästa årsskifte ska Hans Regner lämna sina förslag, men redan nu har han alltså idéer om hur domarbristen kan avhjälpas.. Och att slopa domarbanan och i stället låta någon som kanske tjänstgjort som advokat eller åklagare få domarjobb. Det innebär inte någon risk för att kvaliteten eller rättssäkerheten äventyras, säger Hans Regner: - De får väl lägga av sin gamla mantel och axla domarrollen istället. Det är ju inte något ovanligt när man byter yrke, att man så att säga får gå in i en ny roll, säger Hans Regner Men du tror inte att det kan bli något problem med att till exempel domare som tidigare varit åklagare hellre vill fälla, medan de som varit advokater hellre vill fria? - Nej det tror jag inte. Om de är lagda på det viset då ska de ju inte bli domare, svarar Hans Regner.
Nina Odermalm Schei, Ekot