Tvist om Ambulans

Vårdförbundet och Landstinget har mötts i en central tvisteförhandling om att länsverksamheten Ambulans brutit mot bestämmelserna om övertidsuttag. Enligt Vårdförbundet rör det sig om 1053 timmar. Förhandlingarna avslutades i oenighet både vad gäller tolkningen av övertidstimmar och om ersättningens storlek.