Brandstationer måste ses över

Värnamo kommun kommer tvingas se över sina brandstationer, orsaken är bland annat problem att hitta nya deltidsbrandmän. Räddningschefen Jörgen Hallberg utesluter inte att ytterligare någon station kan tvingas lägga ner.
I somras tvingades stationen i Bor begära dispens för att använda sig av en man mindre än den miniminivå som förekrifterna kräver. Orsaken var att man inte fick tag på vikarier, ett växande problem i hela landet. Jörgen Hallberg tror inte det blir lättare framöver att rekrytera nya deltidsbrandmän. I Värnamo försöker man nu genom kampanjer och genom att bearbeta arbetsgivare hitta nytt folk, men risken finns att man ändå måste göra förändringar. Det mest drastiska vore nedläggning av någon av de tre deltidskårerna, något som alltid brukar väcka våldsamma reaktioner. Men Jörgen Hallberg letar också andra sätt att effktivisera.