''Ericsson bryter mot lagen''

De fackliga organisationerna Civilingenjörsförbundet och industritjänstemännen SIF tar nu strid med Ericsson om den senaste tidens massuppsägningar och anklagar Ericsson för att olovligen säga upp sjukskrivna och föräldralediga.
Facket anser att Ericsson har brutit mot lagen om anställningsskydd i omkring 20 fall och tar nu upp de första fallen till förhandling och hotar att stämma Ericsson inför Arbetsdomstolen om parterna inte kommer överens. Många lokala fackliga företrädare rapporterar att Ericsson särskilt sagt upp sjukskrivna, föräldralediga och studielediga, säger Tommy Lindbom, som är sif-representant på Ericsson. Ericssons personaldirektör Bo Lindgren tillbakavisar anklagelserna men säger samtidigt att han inte kan garantera att Ericsson inte i enstaka fall olovligen har sagt upp sjukskrivna och föräldrarlediga.