Projekt för att minska sjukskrivningarna

Region Skåne startar nu ett stort projekt för att minska antalet sjukskrivna. Genom att starta lokala rehabiliteringsteam ska sjuka få snabbare och bättre hjälp.
Metoden ska först provas på ett 50-tal av Region Skånes egna 1 400 långtidssjuka. Rehabteam I Malmö, Simrishamn och i Helsingborg eller Kristianstad ska anställda som är utbrända eller har smärta få hjälp av ett rehabteam som består av läkare, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast. Slår metoden väl ut ska den införas i hela Skåne och på sikt också erbjudas alla långtidssjuka skåningar. Personalen allt sjukare I Region Skåne har personalen har blivit allt sjukare på senare år. Målet är sjukskrivningen ska minska med 20 procent på två år, från drygt 27 dager per år i genomsnitt till knappt 23.