Ingen anledning att oroa sig för tallsjukdom

Det finns ingen anledning att oroa sig för tallsjukdomen greminella på Gotland. Däremot är det viktigt att vara uppmärksam på artens spridning.
Det konstaterar länsstyrelsens skogsvårdsenhet efter att SLU, Statens lantbruksuniversitet, tagit prover på tallkvistar från Gotland. Enligt länsstyrelsen finns greminella naturligt i det gotländska skogslandskapet, men det är ändå viktigt att vara uppmärksam, särskilt efter långa perioder av milt och fuktigt väder. Den varma torra sommaren har inte gynnat greminellans spridning.