Talpedagoger behövs i Eskilstuna

Insatserna för barn som har tal- och språksvårigheter i Eskilstuna ska stärkas.
I ett förslag till barn- och utbildningsnämnden ska talpedagogogverksamheten i kommunens skolor utvecklas och att tio nya tjänster tillsättas. Idag finns det bara ett fåtal skolor som har tillgång till talpedagog. Verksamheten har under de senaste åren kännetecknats av splittring, svårigheter att rekrytera och det har varit osäkert med resuser och organisatorisk tillhörighet, skriver tjänstemännen i sitt förslag.