Fortsatta prisökningar i folktandvården

Prisökningarna inom folktandvården fortsätter och det senaste året har priserna gått upp med i genomsnitt 10 procent, visar en granskning som ekot gjort.
På en del håll är prisökningarna betydligt större och dessutom råder stora prisskillnader mellan folktandvården i olika län. Att dra ut en tand kostar 330 kronor i Blekinge men i Värmland är det mer än dubbelt så dyrt - 817 kronor. Sedan avregleringen 1998 har tandvårdskostnaderna stigit med omkring 40 procent enligt Landstingsförbundet.