Teknisk utbildning i Visby

Redan nästa höst kan en ny teknisk utbildning vara igång på högskolan i Visby. Och man är beredd att börja med det sista året, för att de som varslas från Flextronics ska kunna komplettera sina kunskaper. Mats Almgren är den tidigare Romaläraren som nu utreder frågan, och menar att ''gamla studenter'' på Flextronics ska kunna läsa vidare.
Förra året blev högskolan och KTH osams om hur utbildningen skulle se ut och hur den skulle finansieras. Det nya förslaget innebär två extra terminer där praktikperioder kan läggas in, där studerna kan plugga utomlands, eller kompelttera sitt kunnande om man på gymnasiet tex läst ett samhällsvetenskapligt program, och sista året kan ges på engelska.