Envis ko i Östersjön

SOS Alarm fick på söndagskvällen larm om att en ko, hemmahörande på gården Gustavs i Fröjel utanför Klintehamn, hade gett sig ut i Östersjön. Där stod hon tjurigt under hela natten, cirka 500 meter från stranden.
Alla försök att förmå henne att återvända till landbacken misslyckades. Varför kreaturet gav sig ut till sjöss var oklart. Men under måndagsmorgonen lyckades Räddningstjänsten äntligen koppla det envetna djuret till en båt och hon promenerade motvilligt efter in mot stranden. Vid närmare betraktande visade det sig att det inte var en ko - inte ens en sjöko - utan en helt vanlig kviga.