Mer personal mot mobbning

Samtidigt som skolstarten drar kamanjen ''Tillsammans'' mot mobbning igång i alla skolor i Sverige. Det är på skolministerns intiativ, och syftet med regeringens antimobbningsprojekt är att samordna de insatsatser som redan görs mot mobbning och att synliggöra de möjligheter som finns att förhindra mobbningen. Och i linje med regeringens projekt kommer Nybro Kommun redan i höst anställa mer personal på högstadieskolorna i Nybro. Vi satasar på att öka vuxentätheten på våra skolor på icke lektionstid, säger Jan Lagerkvist förvaltningschef för Barn och Utbildningsförvaltningen i Nybro