Biologibygge hotas

Högskolans befarade nedskärningar hotar det storbygge som nu tar fart på Kvarnholmen i Kalmar. Ett storbygge som ska innehålla gästhamnsservice med turistinformation och nya lokaler för sjöfasrtshögskolan. Men det finns nu risk för att den tredje byggnaden inte blir av
Det är den som ska innehålla högskolans nya biologilokaler. Framförallt beror det på dom sparkrav om 550 studenter som ålagts Högskolan i Kalmar. Ett alternativ är nu att halvera ytan som biologerna ville ha. Högskolan tar beslut om byggandet av biologilokalerna i september.