Vimmerby bygger nytt

Nybyggnationen av hyreslägenheter är rekordlåg i landet och många lägenheter står tomma. I Vimmerby är situationen en annan. Där har det kommunala bostadsbolaget Vimarhem börjat bygga hyreshus och planerar för fler.
Frånsett Kalmar, där det nu byggs lägenheter på bland annat Varvsholmen, så finns det mängder av outhyrda lägenheter och tomma hyreshus hos dom kommunala bostadsbolagen i länet. I Hultsfred och Oskarshamn står ett par hundra lägenheter outhyrda och läget är likadant i Västervik. Där har man under 90-talet gjort sig av med 700 lägenheter genom att sälja , riva och lägga i malpåse. Den utvecklingen väntas fortsätta för att hitta balans i hyresutbudet. Varför Vimmerby bygger nytt beror på att man i dagsläget inte har några lediga lägenheter säger Jan Erixon VD för Vimarhem. Dessutom tror han att Vimmerby har bra näringsliv som gjort det attraktivt att bo och verka i Vimmerby.