Vill ha åldersgräns för piercing

Läkaren Marie-Louise Ekholm i Nässjö vill ha en åldersgräns på 18 år för piercing, alltså att sätta ringar i till exempel tungan eller naveln. Det är stor risk för infektioner och allergier med de här ringarna och Marie-Louise Ekholm anser att en 13-åring inte är medveten om de risker som finns med att göra hål i huden på det här sättet. I socialstyrelsens rekommendationer står det att minderåriga, barn och ungdomar under 18 år, INTE ska piercas utan medgivande från föräldrarna. Men i praktiken är det sällan som någon kontroll görs.