Svarthandel med hyreskontrakt

Ytterst få åtal väcks för svarthandel med hyreskontrakt, och under de senaste tio åren har landets tingsrätter endast avkunnat 16 fällande domar. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.
Den svarta lägenhetshandeln beräknas enbart i Stockholm uppgå till omkring 600 miljoner kronor per år, enligt en kartläggning som Stockholms fastighetsägareförening gjorde för två år sedan. Enligt tidningen Metro är det mycket som tyder på att handeln ökat ytterligare.