Små älgkalvar efter varm sommar

Den varma sommaren gör att älgkalvarnas slaktvikt kommer att bli lägre i år jämfört med tidigare.
Det är forskaren Åke Nordström vid Lantbruksuniveristetet i Umeå som konstaterar att årets kalvar kommer att bli mindre i växten än tidigare år. Anledningen är att fodrets näringsvärde blir lägre när växterna växer för fort.