Ny rektor för CIS

Den fristående gymnasieskolan i Kalmar, Calmare Internationella skola CIS, har utsett en ny rektor inför det andra läsåret. Han heter Curre Danielsson och kommer närmast från Karlskrona och Karlshamn som gymnasieskolledare. Den tidigare rektorn och tillika grundare av CIS, Tomas Eriksson, blir istället VD för CIS AB.
CIS kommer att satsa på att det nya naturvetenskapsprogrammet och samhällskunskapsprogrammet får inriktning mot företagande, entreprenörskap och internationell ekonomi.