Ny metod räddar äggledare

Läkare vid kvinnokliniken i Umeå har framgångsrikt använt en ny behandling av utomkvedshavandeskap. Metoden gör att kvinnornas äggledare kan räddas.
Könssjukdomen klamydia är orsaken till många utomkvedshavandeskap. Sjukdomen skadar äggledaren och det kan göra att det befruktade ägget inte vandrar ner till livmodern utan sätter sig fast i äggledaren - ett utomkvedshavandeskap. Förr opererades både foster och äggledare bort. Den nya metoden innebär att kvinnan får en spruta cellgift som stoppar cellandningen i kroppens mest aktiva celler, alltså fostrets. - Om fostret har hunnit bli så stort att vi ser hjärtaktivitet tvingas vi operera, säger överläkare Mats-Göran Damber till Västerbottens-Kuriren.