Moderatfråga om elever med kunskapsluckor

Moderaten Mikael Damsgaard har i en interpellation till Västerås stads utbildningsnämnd ställt frågan vilka resurser gymnasieskolorna har tilldelats för att klara av att ta emot elever med stora kunskapsluckor från grundskolan.
Han undrar också om speciallärarna räcker till, och om dessa elever har någon rimlig möjlighet att följa de nationella programmen. Bakgrunden är att alla gymnasieelever i Västerås i höst kommit in på sitt förstahandsval till gymnasiet - även de som inte fick godkänt i kärnämnena svenska, matematik och engelska i högstadiet.