Ont om rättvisemärkta varor

Bara ett fåtal butiker i Kristianstad har rättvisemärkta varor.
Det är ont om rättvisemärkta varor i Kristianstads livsmedelsbutiker. Det visar en genomgång som Radio Kristianstad har gjort. Tanken bakom rättvisemärkningen är att konsumenten ska kunna bidra till en rättvisare världshandel. Märkningen garanterar att odlare och lantarbetare får skälig ersättning för sitt arbete. Men av de genomgångna butikerna har bara ett fåtal rättvisemärkta varor och där de finns är utbudet dåligt.