Sandöbron blir byggnadsminne

Sandöbron i Kramfors kommun kan bli byggnadsminne. Det är länsstyrelsen i Västernorrland som nu vill bevara Sandöbrons historiska symbolvärde.
Sandäbron var den längsta i världen av sitt slag när den stod färdig 1943. Landshövding Gerhard Larsson framhåller i sitt yttrande till Riksantikvarieämbetet att bron har ett teknikhistoriskt värde med sitt 264 meter långa huvudspann i betong.