God äldreomsorg på Kilåkern

Äldreboendet på Kilåkern i Slite får gott betyg av länstyrelsen som gjort en tillsynsinspektion i maj.
Kilåkern är ett särskilt boende för service och omvårdnad för äldre med 44 lägenheter. Personalen är ambitiös och engagerad och ger de boende en god vård och omsorg och lägenheterna har god boendestandard och tillgänglighet, konstaterar länsstyrelsen bland annat Ett litet minus i kanten blir det för måltidssituationen i den gemensamma matsalen, som det finns anledning att se över. Länsstyrelsen ser också positivt på att ett pensionärsråd inrättats vid Kilåkern i Slite.