Dyrt att rotfylla tänder i Skåne

Prisskillnaderna för tandvård vid folktandvården är stor mellan olika landsting.
Det kan skilja flera hundra kronor för samma typ av behandling beroende på var i landet man bor. Och prisskillnaden har ökat för flera typer av behandlingar i år jämfört med i fjor, visar en granskning som Ekot har gjort. En rotfyllning vid folktandvården i Skåne kostar över 450 kronor mer än hos folktandvården i Jönköpings län. Sen fri prissättning infördes på tandvård 1999 har priserna inom folktandvården stigit med närmare 30 procent och privattandläkarna har höjt priserna ännu mer. Riksförsäkringsverket tycker inte att de stora prisskillnaderna inom folktandvården i landet är motiverade. På regeringens uppdrag kartlägger man nu prisutvecklingen. Verket har föreslagit regeringen att konkurrensmyndigheterna bör granska tandvårdspriserna.