Möte om vänersjöfarten

Regeringens förhandlingsman för vänersjöfarten, Jörgen Andersson, har nu kallat alla berörda parter till ett möte på måndag då det är tänkt att överenskommelsen ska undertecknas.
Eftersom ingen part har sagt att de inte tänker underteckna överenskommelsen, bedömer Jörgen Andersson att förutsättningarna för ett undertecknande är goda.