Fler bönepauser på Volvo

Fyra svenska storföretag, bland andra Ikea och Volvo, kommer i år och nästa år att ta emot 80 utlandsfödda akademiker som praktikanter - med målet att de ska bli fast anställda. På det här sättet vill företagen öka den den etniska mångfalden i näringslivet.
Företagets egna fördomar har varit det enda som egentligen hindrat sådana rekryteringar hitills, det medger Lisskulla Lindström, ansvarig för kompetensfrågor på Volvo Personvagnar. Vad är det egentligen för skillnad på en rökpaus och en bönestund? Det är en av alla de frågor som Volvo, Ikea, Elanders Grafiska och bemanningsföretaget Adecco har ställt sig som deltagare i det här projeketet. Nu åtar de sig att ta emot 20 praktikanter var, anställa de flesta av dom - och samtidigt agera som opinionsbildare gentemot andra företag. Målet är att 200 andra arbetsplatser ska komma med i projektet och att på så sätt kanske åtminstone en tiondel av alla dom högutbildade invandrare som hittills inte fått jobba med det de kan här i Sverige, ska få göra det. – Vi tror att det här kommer ge oss en mycket större förståelse för våra kunder, vi lever ju faktiskt i ett mångkulturellt samhälle, säger Lisskulla Lindström.
Kristina Hedberg, Ekot i Göteborg