Datavirus i Konstmuseimeddelande

Ett datavirus har spridits på Gotland. Ett antal mottagare vid mediaföretag, kommun och länsstyrelse har fått ett smittat e-postmeddelande från Gotlands Konstmuseum.
Det är frågan om det farliga dataviruset Sircam som som raderar filer på datorer, som fanns i ett e-postmeddelande från Kanada. Viruset spreds snabbt till länsmuseets datorer och till mottagare på intendent Hanne Ödins e-postlista.